STT

Họ tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Thể

Trưởng phòng

trongthe@hcmuaf.edu.vn

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

08.37242528

1. T VĂN THƯ (FAX: 08.38960713)

STT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

2

Phạm Ngọc Dung

Tổ trưởng, Chuyên viên

pndung@hcmuaf.edu.vn

08.38966780

3

Lâm Bích Châu

Thư ký Hiệu trưởng, Chuyên viên

vphieutruong@hcmuaf.edu.vn

chaulam@hcmuaf.edu.vn

08.38960711

4

Lê Hoàng Thanh Đoan

Thư ký P.HC, Chuyên viên

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

doanhoangle@hcmuaf.edu.vn

08.38974554

5

Trà Thị Thu Loan

Chuyên viên

trathithuloan@hcmuaf.edu.vn

 

6

Trương Thị Mỹ Vân

Cán sự

truongthimyvan@hcmuaf.edu.vn 

 

7

Nguyễn Ngọc Mai

Nhân viên phục vụ

 

 

8

Trần Ngọc Nga

Nhân viên phục vụ

 

 

2. TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Điện thoại: 08.37220724)

STT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

09

Lê Văn Phận

Tổ trưởng, Giảng viên

lvphan@hcmuaf.edu.vn

08.36030994

10

Lâm Đại

Kỹ sư

lamdai@hcmuaf.edu.vn

 

11

Lê Việt Thanh

Kỹ sư

lvthanh@hcmuaf.edu.vn 

 

3. TỔ NHÀ KHÁCH (Điện thoại: 08.38961474)

STT

Họ tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

12

Đặng Thị Điểm

 Nhân viên phục vụ

 

 08.38961474

13

Nguyễn Thị Ngọc Sen

 Nhân viên phục vụ

 

 

14

Phạm Ngọc Hồng

 Nhân viên phục vụ

 

 

15

Nguyễn Quốc Dân

 Nhân viên Bảo vệ

 

 

 

Số lần xem trang : :14879
Nhập ngày : 25-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-06-2016

Phòng Hành chính là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thuộc lĩnh vực: Hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân và tổng hợp báo cáo chung trong Trường(18-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bảy ba bốn